Accessos directes:

Parcs

La Xarxa de parcs metropolitans està formada per 47 parcs, repartits en 29 municipis, amb més de 2.678.821 m2.

L'AMB, d'acord amb els ajuntaments metropolitans, en fa la gestió integral: la vegetació, el mobiliari, les instal·lacions, els paviments i els elements construïts; així com la promoció dels parcs a través de la dinamització d'activitats i propostes educatives.

Notícies

Plataforma Smartcity