Suite metropolitana

Tornar

| Tema: Espais públics urbans

Exposició sobre projectes metropolitans de diferents naturaleses i escales

Vista general de l'exposició


Dijous 18 d'octubre va obrir les portes l'exposició Suite metropolitana a l'Espai Mercè Sala de TMB. En aquesta exposició el visitant podrà caminar a través d'un seguit d'habitacions per visualitzar diversos projectes metropolitans de diferents naturaleses i escales, fets amb diferents elements i tipus de materials.

La inauguració oficial serà el dimarts dia 23 i, enguany, amb motiu de 48h Open House Barcelona, els dies 27 i 28 d'octubre s'ofereixen visites guiades de l'exposició i també alguns dels edificis o espais que formen part de l'exposició i així poder completar el coneixement de cada projecte de manera lúdica.

Interacció amb el visitant

La particularitat de la mostra és la relació metafòrica entre l'escenografia de l'exposició i l'essència dels projectes, basada en una doble perspectiva. Per una banda, el continent és una suite*, que es defineix per ser un espai amb un conjunt d'habitacions que formen una unitat. Per altra banda, el contingut són els projectes metropolitans, que es mostren individualment a escala local, però que alhora formen part d'un projecte metropolità conjunt. 

El vincle que uneix el lloc i el tema és el recorregut que els visitants podran fer a través de les diverses habitacions identificades amb l'ajuda de hashtags. En aquest espais es podran visualitzar els diferents projectes metropolitans tot escoltant suites de diversos autors fàcilment reconeixibles en la història de la música.

Vista parcial de l'exposició


L'exposició recull una col·lecció de dibuixos, plànols i fotografies de les obres seleccionades que reconstrueixen l'imaginari que els autors dels projectes van desenvolupar per a fer-lo possible, aportant al mateix temps, materials inèdits i nous punts de vista sobre els projectes un cop construïts.

És a través d'aquest recorregut que la mostra vol apropar la dimensió de l'espai metropolità des d'una òptica domèstica al públic, com si el visitant es trobés en espais quotidians de casa seva a mesura que va descobrint els projectes d'escala metropolitana.

Vista parcial


Els projectes que es mostren tenen diferents escales, naturaleses i morfologies però el fil conductor és la reflexió a doble escala: des de la mirada més pròxima fins la visió més allunyada. Hi ha grans projectes de sistemes d'infraestructures o projectes de planejament urbanístic que han d'estructurar el territori, com ara vies verdes o la recuperació d'espais fluvials. També hi ha projectes que prenen una dimensió supramunicipal, com alguns parcs o vies cíviques, que incideixen en més d'un municipi. I fins i tot s'hi troben molts projectes d'espai públic o de caràcter paisatgístic que tenen una clara incidència local, com ara places o equipaments cívics, però que, tanmateix, es relacionen amb altres elements territorials i tenen repercussió més enllà del seu municipi. 

Vista parcial


Els projectes, que es mostren en aquesta exposició es caracteritzen perquè necessiten una reflexió a escala local i a escala metropolitana, ja sigui per la seva ubicació estratègica, per l'impacte que generen al seu voltant o bé perquè pertanyen a un sistema territorial o administratiu més gran. Des de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, conjuntament amb els ajuntaments metropolitans, es realitzen aquests projectes per avançar diàriament en la millora de la qualitat de vida dels habitants de la metròpolis.  

Galeria d'imatges