Rècord històric de viatgers

Tornar

| Tema: Mobilitat i transport

L'AMB preveu acabar l'any 2016 amb prop de 665 milions d'usuaris de transport públic


Un total de 609,9 milions de viatgers han utilitzat el sistema de transport públic de metro i autobús (gestió directa i indirecta) de l'AMB, entre el gener i el novembre del 2016, la qual cosa implica un increment de l'1,4% respecte al mateix període del 2015, segons les dades de la Direcció de Mobilitat i Transport de l'AMB.

Si es manté aquesta tendència d'increment a l'alça, l'administració metropolitana calcula que es podria acabar l'any al voltant dels 665 milions de viatgers, un increment anual estimat de l'1,5% respecte al 2015. En aquesta línia, s'està observant un increment de la recaptació per tarifa en el conjunt del sistema que pot arribar a superar el 2% respecte el 2015.

"Aquest creixement implica que, entre el gener i el novembre, als transports públics de l'AMB hi hem incorporat fins a 8,2 milions de nous viatgers respecte al 2015; nous viatgers que participen del canvi d'hàbits i participen de la lluita contra la contaminació atmosfèrica", explica el vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB, Antoni Poveda.

"Tenint en compte aquestes dades, i amb les previsions que fem des de l'AMB per aquest mes de desembre del 2016, arribarem a finals d'any amb un nou rècord històric de viatgers del transport públic metropolità, per sobre dels 660 milions de viatgers anuals" ha destacat Poveda.

Gràfic Viatgers AMB acumulats gener-novembre (en milions)

Gràfic Variació 2015-2016


Evolució entre gener i novembre del 2016

La taula següent mostra l'increment de l'evolució de viatgers acumulats del període gener-novembre entre 2015 i 2016, tant dels serveis de gestió indirecta, prestats a l'AMB per operadors privats, com de les xarxes de metro i autobús operades per TMB.

Gràfic Evolució dels viatgers del transport públic AMB (en milions)