Aprovació inicial del PMMU

Tornar

| Tema: Transport

El pla recull 102 mesures per millorar la mobilitat metropolitana

Bus


El Consell Metropolità ha aprovat inicialment el Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU), l'instrument de planificació i programació de polítiques i línies d'actuació sobre mobilitat que l'AMB preveu impulsar i executar en els propers sis anys (2019-2024), en col·laboració amb els ajuntaments metropolitans i les administracions competents. El PMMU va ser presentat als agents econòmics i socials el passat dimecres 20 de març, al VI Consell de Mobilitat.

El pla recull 102 mesures per millorar la mobilitat metropolitana i està valorat amb un cost de 1.354 milions d'euros, dels quals l'AMB n'assumirà 370 M€, més 8.922 milions d'euros en infraestructures.

Aquestes mesures es concreten en:

 • La millora dels serveis de transport públic.
 • L'establiment d'una xarxa viària prioritària metropolitana per als serveis d'autobús.
 • El foment i millora de la intermodalitat en el transport públic.
 • L'impuls a les zones de baixes emissions.
 • La regulació metropolitana de l'aparcament en superfície.
 • L'optimització del transport urbà de mercaderies.
 • La política metropolitana de tarifació viària per ús, congestió i contaminació.
 • Les actuacions d'impuls de l'ús de la bicicleta.
 • L'impuls a la introducció de vehicles de baixes emissions (VBE).
El PMMU preveu reduir entre un 5% i 7% de les emissions de CO2, el 30 % de les emissions d'NO2 i PM10, i rebaixar el 50 % de la població exposada a una baixa qualitat de l'aire i un 10 % de la mortalitat anual per aquestes causes. El pla també recull les actuacions que l'AMB considera prioritàries en la xarxa ferroviària i viària, necessàries per assolir el model de mobilitat sostenible.

El PMMU dibuixa un model de mobilitat metropolitana futura fonamentat en 4 pilars estratègics (mobilitat saludable, sostenible, eficient i equitativa) i els seus objectius estan alineats amb els establerts al Pla clima i energia 2030 de l'AMB, amb l'Acord de París sobre canvi climàtic i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU.

On

 • Marker

  Seu de l'AMB