Estratègies Municipals Integrals NZEB

Tornar
Imatge del projecte

Rehabilitació d'edificis municipals amb criteris NZEB

Fitxa tècnica

 • Temes:
  Sostenibilitat, Edificis NZEB
 • Data de publicació:
  Desembre 2016
 • Estat:
  Realitzat
 • Tipus / Subtipus:
  Energia
 • Direcció de projecte:
  Gil Lladó (tècnic d'energia), Ana Romero (cap de secció de Sostenibilitat i Educació)
 • Assistència:
  Associació LIMA
 • On

  Marker

  Badia del Vallès

  Descripció

  La rehabilitació del parc edificat del municipi de Badia del Vallès segons criteris nZEB: edificis de consum d'energia quasi nul·la, preveu una reducció de la demanda energètica total del 75% i concretament un 68% de calefacció, un 8% de refrigeració i un 74% de les emissions de CO2eq.

  • Antecedents
   Els estats membres han de transposar abans des del 31 de desembre de 2018 la Directiva EPBD per a edificis públics, definint el concepte nZEB (nearly Zero Energy Building) que permeti afrontar el paper clau que tenen els edificis en la transició energètica (40% del consum d'energia a la UE). Arrel dels excel·lents resultats obtinguts dels estudis de viabilitat de rehabilitació nZEB en equipaments municipals realitzats durant el 2015, s'ha decidit capitalitzar aquesta experiència i continuar en aquesta línia de treball fent un salt d'escala i, incidir en els planejaments de rehabilitació nZEB a nivell integral de barris o municipis.
  • Objectiu
   Avançar cap al disseny d'estratègies integrals basades en la totalitat dels teixits urbans de ciutats o barris, definint un Pla d'actuacions que fixi les accions a dur a terme per tal de convertint-se en el primer municipi metropolità nZEB. També pretén incidir en les situacions actuals de pobresa energètica i ajudar a reactivar l'activitat econòmica local.
  • Actuacions realitzades
   • Diagnosi i inventari del parc edificat del municipi de Badia del Vallès. Es determinen 4 tipologies d'immobles segons les seves característiques i any de construcció, i dos perfils d'ús: un d'ocupació permanent i l'altre d'ocupació intermitent.
   • Estratègies d'intervenció. En les 4 tipologies d'edificis es proposa actuar en l'embolcall tèrmic, instal·lar un sistema de producció d'energia solar-tèrmica per ACS i instal·lar un sistema de producció d'energia elèctrica fotovoltaica.
   • Definició d'un pla director detallat per assolir la fita de municipi nZEB, el qual conté:
   1. Propostes d'arquitectura i enginyeria de rehabilitació per assolir els objectius nZEB, mitjançant modelització i simulació. Definició d'unes directrius genèriques per a la redacció dels projectes bàsics i executius que es derivaran d'aquesta estratègia.
   2. Quantificació d'un pla d'inversions, definint-ne les fonts de finançament necessàries, propostes de finançament alternatives o innovadores i, en definitiva, un model de negoci que permeti començar la implantació del full de ruta durant l'any 2017, concretant una estructura jurídica i de gestió, per fer viable l'estratègia.
   • Estimació del pressupost del projecte incloent un anàlisi econòmic-financer específic per les propostes d'actuació. Avaluació de la millora obtinguda, estalvi energètic i amortització de la inversió. 
  • Fites assolides
   • Exercir el rol d'exemplaritat pública, lideratge i innovació al voltant del concepte d'edificis de consum quasi nul des dels municipis, donada la falta de transposició estatal, esdevenint pioners en la rehabilitació nZEB de la totalitat d'un municipi.
   • El projecte mostra que realitzant la rehabilitació del parc edificat del municipi de Badia del Vallès es preveu obtenir una reducció de la demanda energètica del 75%; de calefacció del 68%; de refrigeració del 8%; i de les emissions de CO2eq del 74%. Amb l'execució del projecte els edificis del municipi passarien d'una classificació energètica D a una B. De la mateixa manera, també s'aconseguirà una millora de la salubritat de l'aire interior i del confort tèrmic dels usuaris, a més d'una amortització de la inversió inicial inferior de 18 anys en el cas d'obtenir un 50% de subvenció pública.

  Puja