Escoles NZEB a Pallejà

Tornar
Imatges de l'edifici

Rehabilitació energètica d'edificis municipals amb criteris NZEB

Galeria d'imatges

Fitxa tècnica

 • Temes:
  Sostenibilitat, Edificis NZEB
 • Data de publicació:
  Desembre 2016
 • Estat:
  Realitzat
 • Tipus / Subtipus:
  Energia
 • Direcció de projecte:
  Gil Lladó (tècnic d'energia) Ana Romero (cap de secció de Sostenibilitat i Educació)
 • Assistència:
  Pich Architects
 • On

  Marker

  Carrer Rosa Sensat, 1, 08780, Pallejà

  Descripció

  Rehabilitació del CEIP Àngel Guimerà de Pallejà segona criteris energètics nZEB: edificis de consum d'energia quasi nul·la. Aquesta escola va ser escollida pel seu elevat potencial de millora i la possibilitat de reproduir la seva estratègia en altres edificis municipals. 
  • Antecedents
   Els estats membres han de adaptar abans del 31 de desembre de 2018 la Directiva EPBD per a edificis públics, definint el concepte nZEB (nearly Zero Energy Buildings) que permeti afrontar el paper clau que tenen els edificis en la transició energètica i que suposa el 40% del consum d'energia a la UE.
  • Objectius
   En el marc de l'estratègia per a un model metropolità d'escoles nZEB, l'objectiu és la realització d'un projecte bàsic de rehabilitació energètica nZEB en un CEIP de municipis metropolitans.
  • Actuacions realitzades
   • Identificació de l'edifici candidat. Degut a la seva alta replicabilitat i potencial de millora s'ha seleccionat el CEIP Àngel Guimerà, del municipi de Pallejà, com a edifici òptim per a la realització del projecte bàsic.
   • Diagnosi. S'han dut a terme un anàlisi exhaustiu de l'estat actual de l'edifici mitjançant nombroses visites i campanyes de mesura de diferents paràmetres in situ. L'anàlisi permet descriure les característiques de l'edifici, determinar l'estat de l'envolupant i les instal·lacions, la qualitat de l'aire interior i obtenir el seu balanç energètic.
   • Estratègies d'intervenció. S'han definit dos possibles escenaris de millores els quals inclouen intervencions a l'interior i envolupant del centre escolar, així com instal·lacions d'aïllament, caldera de biomassa per a la producció d'ACS, canvi de radiadors, canvi d'il·luminació a LEDs, canvi de fusteries, instal·lació de plaques fotovoltaiques, entre altres. Per ambdós escenaris s'han fet simulacions de la demanada i eficiència energètica, i de la necessitat de produir energia renovable. També s'inclou un estudi de la certificació energètica i de la possibilitat d'obtenir el certificat ambiental Verde.
   • El pressupost del projecte inclou un anàlisi econòmic-financer específic per les propostes d'actuació per assolir estàndard nZEB (inversió prevista, estalvi econòmic, energètic i en emissions, període de retorn i TIR), amb el detall de quines partides són subvencionables i en quin percentatge. També inclou l'avaluació de la millora obtinguda, l'estalvi energètic i l'amortització de la inversió.
   • Previsió de diferents fases d'execució de la inversió prevista, per tal d'adaptar-se millor a les disponibilitats financeres de l'Ajuntament. 
  • Fites assolides
   • Exercir el rol d'exemplaritat pública, lideratge i innovació al voltant del concepte d'edificis de consum quasi nul des dels municipis, donada la falta de transposició estatal, esdevenint pioners en la rehabilitació nZEB d'edificis públics.
   • El projecte mostra que realitzant la rehabilitació de l'escola es preveu obtenir una reducció de la demanda energètica d'entre el 43% i el 47%; de calefacció entre el 60 i 65%; i de refrigeració entre el 40 i 42%. S'estima també una producció anual d'energia renovable d'entre 18,4kWh/m2·any i 28 kWh/m2·any en funció de l'escenari executat. Amb l'execució del projecte l'equipament passaria d'una classificació energètica G a una A. De la mateixa manera, també s'aconseguirà una millora de la salubritat de l'aire interior i del confort tèrmic dels usuaris, a més d'una amortització de la inversió inicial inferior d'entre 32 i 36 anys.

  Puja

  Enllaços relacionats