Llarga vida als electrodomèstics

Tornar
(R)AEE: manteniment i reparació
Del

al
Inscripció Adaptat a mobilitat reduïda Adaptat a mobilitat reduïda
Tema:
Residus
Tipus:
Activitat a l'aula
Públic:
General info
Quan:
Del al (Desar)
Promotors:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Programa:
Compartim un futur

Descripció

Aquesta activitat a l'aula pretén donar a conèixer els impactes socials i ambiental derivats del consum irresponsable i la mala deposició dels residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE). Es reflexionarà sobre la seva caracterització en relació a les diferents problemàtiques que tenen associades i es descobrirà quina és la gestió que se'n fa per par de l'AMB. Tanmateix es donen eines als participants perquè puguin fer un bon manteniment dels seus aparells per així allargar-ne la vida útil i prevenir la generació de residus.

Lloc i durada de l'activitat

On vols fer-la? Tu pots decidir el lloc on realitzar l'activitat: aula escolar, biblioteca, centre cívic, casal, etc.
L'activitat té una durada de 60 minuts

Calendari i horari 

De setembre a juliol. De dilluns a dissabte, matí i tarda.

Inscripcions

Cal fer reserva prèvia a través de l'enllaç d'inscripcions.
El període d'inscripcions de les activitats a l'aula s'obre trimestralment, iniciant-se els períodes l'1 de juliol de 2019, l'1 de gener de 2020 i l'1 de març de 2020.
Durant el mes d'agost no es faran activitats a l'aula ni visites guiades.

Requeriments / Material imprescindible

Projector i ordinador amb connexió a internet.

Continguts curriculars

Objectius generals

 • Donar a conèixer l'Àrea Metropolitana de Barcelona, les seves competències i el programa Compartim un Futur.
 • Conèixer els diferents tipus de residus sòlids urbans.
 • Aprendre com cal gestionar-los.
 • Promoure pràctiques sostenibles.
Objectius específics
 • Contextualitzar l'Àrea Metropolitana de Barcelona en relació a la gestió dels RAEE.
 • Conèixer els diferents tipus de RAEE i com es gestionen en l'àmbit metropolità (deixalleries metropolitanes i planta de gestió de voluminosos).
 • Aprofundir en les problemàtiques ambientals i socials vinculades a la seva producció, consum i deposició.
 • Desenvolupar hàbits relacionats amb el bon manteniment i reparació dels AEE com a estratègies de prevenció de residus.
 • Donar a conèixer el servei que ofereix el Millor que nou - Reparat.

Metodologia

 • Metodologia activa
 • Treball en petits grups
 • Treball experiencial
 • Participació

Publicacions relacionades