Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Habitatge

L'AMB exerceix les competències en polítiques de sòl i habitatge que estableix el Pla director urbanístic metropolità. Ho fa per delegació dels municipis metropolitans, per garantir la solidaritat intermunicipal en aquestes actuacions i per fer efectiu el dret constitucional a l'habitatge.