El canvi climàtic i el verd urbà

Can Rigal, un clar exemple
Imatge de la publicació
Tema:
Canvi climàtic
Públic:
Formació reglada
Tipus:
Didàctic
Eix del PMES:
Energia i canvi climàtic
Territori, ecologia i biodiversitat
Edició:
Dossier
Suports:
Electrònic
Sinopsi

En aquesta guia didàctica per al/la mestre/a trobareu el material que els alumnes necessiten per dur a terme l'activitat El canvi climàtic i el verd urbà: Can Rigal, un clar exemple:

• Descripció del contingut de les visites: explicació de la temàtica, fenòmens i conceptes teòrics basics i complementaris per a la preparació i execució de la visita al parc.
• Descripció del parc i dels elements dissenyats seguint criteris de sostenibilitat.
• Recull de referències i bibliografies: llistat de diferents fonts de suport per complementar i ampliar el coneixement sobre els diferents conceptes explicats.
• 5 fitxes d'activitats: explicació de cada visita segons el nivell educatiu i els continguts curriculars de cadascun.

Autor:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Lloc i data:
Barcelona 2014
Idiomes disponibles:
Català
Enllaços relacionats
Equipaments relacionats