Energia solar als equipaments públics

Tornar

| Tema: Energies renovables, Transició energètica

Montcada i Reixac rep un estudi per planificar inversions en cobertures fotovoltaiques


L'AMB ha entregat a l'Ajuntament de Montcada i Reixac el primer Pla municipal de cobertes fotovoltaiques realitzat per l'administració metropolitana. Es tracta d'una eina que servirà per a planificar l'execució de les inversions en energia solar fotovoltaica als edificis d'equipaments públics municipals i determinar quin és el potencial del municipi per allotjar instal·lacions solars fotovoltaiques.

El contingut de l'estudi abasta des de la identificació, l'anàlisi i la selecció de tots els edificis municipals de Montcada i Reixac fins a l'estudi tècnic, econòmic i financer de les instal·lacions proposades.

L'estudi dut a terme per la Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB es basa en simulacions amb software especialitzat per avaluar instal·lacions solars fotovoltaiques, dades reals de consum dels edificis municipals, visites tècniques i valors reals sobre la contractació d'energia elèctrica.

Resultats globals de l'estudi

L'estudi defineix els equipaments públics municipals on és més convenient tant tècnicament com econòmicament d'instal·lar plaques solars fotovoltaiques i dona els valors d'inversió, producció d'energia solar fotovoltaica, percentatge d'autoconsum, percentatge de cobertura solar i paràmetres financers de cada projecte.

Aquests resultats s'han dimensionat sota dos criteris: l'autoconsum i la producció màxima. Pel que fa al criteri d'autoconsum, aquest ha de suposar, com a mínim, un 80% de l'energia solar produïda a l'equipament i, pel que fa al criteri de producció màxima, els resultats es donen per instal·lacions dissenyades amb aquest punt de vista que, a més, compleixi amb la normativa vigent. 

Magnituds resultants de l'estudi
CRITERI AUTOCONSUM PRODUCCIÓ MÀXIMA
Potència instal·lada 301,26 kWp 700,18 kWp
Producció d'energia solar 408.947 kWh/a 931.387 KWh/a
Autoconsum (%) 87,55% 61,74%
Cobertura solar (%) 15,97% 25,65%
Inversió amb IVA (€) 511.488 € 1.186.442 €
TIR (%) 4,50% 3,48%
Recuperació (anys) 17,84 anys 19,73 anys

Com es pot observar, com a mínim seria econòmicament viable instal·lar fins a 301,26 kWp, la qual cosa suposaria disposar d'una cobertura solar del 15,97%. Com a màxim i complint amb la normativa vigent, es podria aspirar a instal·lar 700,18 kWp a tots els edificis municipals, que donaria per cobrir un 25,65% del consum dels mateixos edificis.

Tipologies d'edificis al municipi
TIPUS D'EDIFICI POTÈNCIA INSTAL·LADA (criteri autoconsum) POTÈNCIA INSTAL·LADA (criteri producció màxima)
Escoles 59,26 268,00
Centres cívics (edificis de tarda) 21,17 59,29
Equipaments culturals 84,96 97,22
Equipaments administratius 101,25 101,25
Equipaments escolars 25,89 93,00
Altres 8,73 81,42

El lliurament d'aquesta documentació pretén ser un punt de partida perquè l'Ajuntament de Montcada i Reixac pugui impulsar les instal·lacions solars fotovoltaiques al seu municipi, d'una manera ordenada, racional i coherent, com a part essencial del procés de transició energètica que impulsen l'AMB i els municipis que en formen part.

A la presentació i entrega de l'estudi de cobertes fotovoltaiques hi han assistit el regidor de Medi Ambient de la població, José Domínguez i tècnics municipals i de l'AMB.

Enllaços relacionats

On

  • Marker

    Ajuntament de Montcada i Reixac Montcada i Reixac