Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Infraestructures metropolitanes

L'Àrea Metropolitana de Barcelona disposa de sis grans tipus d'infraestructures: les de transport, que inclouen la xarxa viària, la ferroviària, el port i l'aeroport; les energètiques, des de les centrals de generació fins a la xarxa de distribució; les relacionades amb la gestió dels residus, la seva reutilització i el seu aprofitament; les del cicle de l'aigua, des de l'abastament fins a la reutilització; la infraestructura verda, que inclou parcs, platges i altres espais naturals, i finalment les xarxes de telecomunicacions (TIC).