Suport a les polítiques socials municipals

Tornar

| Tema: Polítiques socials

La Junta de Govern metropolità aprova 11 projectes d'ocupació

Imatge de la notícia


El "Programa metropolità de suport a les polítiques socials municipals" que es desenvolupa durant el quadrienni 2016-2019 s'articula en dues convocatòries. La primera va tenir lloc durant els anys 2016-2017 i la segona es va engegar el passat mes de gener de 2018.

Durant el primer trimestre d'aquest any l'AMB ha aprovat 11 nous projectes d'ocupació, que es traduiran en 151 llocs de feina, amb unes bases reguladores que tenen com a prioritat la inserció laboral i promouen la formació continuada dels participants, per tal d'oferir-los més eines un cop finalitzat el programa. La valoració de les propostes ha estat molt positiva, tenint en compte que la taxa d'atur dels municipis metropolitans (excepte Barcelona) se situa al 9,5% de mitjana.

Aquesta primera aprovació de projectes suposa l'11,5% de l'assignació total que hi ha destinada per a aquesta segona convocatòria. És una dada orientativa, ja que els projectes són susceptibles d'aprovació durant tot l'any 2018.

L'ús de l'aplicació informàtica @ctivamb, que agilitza les tasques tècniques municipals i metropolitanes, i la introducció de la nova línia de treball de Projectes Singulars, han estat les dues novetats d'aquesta convocatòria. Els Projectes Singulars són la nova aposta de l'AMB per augmentar la inserció laboral dins el territori. En aquest mateix sentit, l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic impartirà un taller adreçat a tècnics municipals amb idees per formar-los en aquesta nova línia d'actuació. 

Enllaços relacionats