Seguiment de projectes d'ocupació

Tornar

| Tema: Ocupació

Visita guiada pels projectes finançats per l'AMB a Sant Cugat del Vallès

Tècnics de l'AMB han visitat el municipi de Sant Cugat del Vallés per fer el seguiment dels projectes engegats amb finançament de la segona convocatòria del Programa metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019.

El consistori té en marxa cinc projectes, dels quals tres són plans d'ocupació, un és d'ajuda a la contractació per empreses i un altre està dirigit a l'ajuda a emprenedors. D'aquest total de cinc projectes se'n deriven 56 beneficiaris, bé amb un contracte de feina, bé amb una oportunitat d'emprendre una feina amb un suport econòmic per a una idea de negoci amb un resultat d'inserció més ferm.

Amb una participació del 69% dels participants en els projectes d'emprenedoria, on els objectius del projecte són els de promoure l'activació i millora de l'ocupabilitat mitjançant projectes d'autoocupació. S'han fet visites a dues emprenedores amb idees de negoci que ara mateix han iniciat la seva vida professional autònomament per primera vegada gràcies a l'impuls de l'AMB.

2 projectes, 2 emprenedores

Ana Maria, una de les emprenedores
L'Ana Maria ha iniciat un centre de psicologia i estimulació cognitiva al municipi, on ha trobat l'oportunitat de posar un local al centre de Sant Cugat del Vallès i trobar una ajuda econòmica per poder fer front als primers mesos de vida del seu negoci. En pocs mesos d'estada al municipi, ja ha fet els primers passos i el seu projecte ja funciona, sempre esperant que evolucioni i obtingui la inserció definitiva.

La Dara portarà a terme un projecte sobre dislèxia

La Dara, per la seva banda, és una jove emprenedora que no ha tingut por d'embarcar-se en el tractament de la dislèxia, un negoci d'una professió que coneix bé atesa la seva experiència professional i on aplica una metodologia que ja li ha donat bons resultats. Ella també s'ha vist recolzada per l'impuls econòmic i formatiu que el projecte li ha pogut oferir.

Tots els projectes del Programa metropolità de suport a les polítiques socials municipals aposten per formar els beneficiaris, ja sigui amb formació tècnica o d'acompanyament en les tasques que faran. En aquest sentit, s'ofereixen, a través dels ajuntaments metropolitans, cursos de gestió empresarial, una formació que els pot ajudar molt a allargar la vida dels seus negocis.