Accessos directes:
 • Mobilitat quotidiana

  Informació anual sobre l'evolució i el repartiment modal de la mobilitat

  Transport públic

  Informació anual sobre la demanda del transport públic

  Bicicleta

  Informació sobre el servei d'aparcaments segurs per a bicicletes, Bicibox, i l'oferta de xarxa pedalable en municipis de l'AMB

 • Aeroport i port

  Informació anual sobre el nombre de passatgers i mercaderies

  Vehicle privat

  Informació anual sobre el parc de vehicles per cada mil habitants

El transport en xifres