Mapa Topogràfic Metropolità 1:1 000 (CT-1M)

Imatge del servei digital
Categoria:
IDEAMB
Subcategoria:
Bases cartogràfiques
Descripció:
Cartografia topogràfica contínua 3D d'escala 1:1000, d'àmbit urbà i rútic que recobreix l'àrea metropolitana de Barcelona, elaborada per restitució fotogramètrica i treball de revisió de camp a partir de vols fotogramètrics digitals d'aproximadament 7,5 cm de resolució de píxel. Posteriorment i fins a l'actualitat, s'han realitzat diversos vols per tal de mantenir actualitzada la base topogràfica i per completar la seva cobertura territorial. Està inscrita a la secció OFICIAL del Registre Cartogràfic de Catalunya (RCC) i per tant té el caràcter de cartografia oficial. En l'actualitat la sèrie consta de 1.890 fulls, corresponents a la subdivisió en 40x40 fulls del Mapa Topográfico Nacional 1:50000.

Metadades del conjunt d'informació

Veure
Especificacions

Nom servei: topografia_1000
Formats disponibles: OGC WMS, OGC WMTS, Esri REST
EPGS suportats OGC WMS: 3857, 25831, 32631, 4258, 4326
EPGS suportats OGC WMTS: 25831, 3857