Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Relacions internacionals

L'acció internacional de l'Àrea Metropolitana de Barcelona vol oferir noves oportunitats de millora, innovació i coneixement als ajuntaments, als actors institucionals, als agents econòmics i socials del territori metropolità tot projectant internacionalment l'AMB com a una institució capdavantera en la governança metropolitana i en la prestació de serveis de qualitat a la ciutadania.

  • Objectius estratègics Objectius, línies de treball, suport als municipis i zones geogràfiques prioritàries

    Pla d'actuació Plantejament estratègic i línies de treball del pla d'actuacions 2014-2015

  • Xarxes Associacions, Xarxes i organitzacions internacionals on participa l'AMB

    Projectes Projectes en curs i realitzats

  • Contactar Finançament i projectes europeus, atenció a delegacions, partenariats i col·laboracions en projectes

    Jornades i seminaris Documentació generada en aquests esdeveniments