Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Cooperació

L'AMB actua en l'àmbit de la cooperació i l'educació per al desenvolupament. A partir del respecte per les prioritats de desenvolupament dels països receptors, els projectes poden ser realitzats directament per l'AMB o amb el suport a projectes de les ONGD i els ajuntaments metropolitans.

Els projectes que es prioritzen són els relacionats amb els àmbits d'actuació de l'AMB i primordialment amb programes dirigits a àrees metropolitanes de països en desenvolupament.