Cap del Servei de Patrimoni

Tornar

Procés de lliure designació, obert a la mobilitat interadministrativa, per a la provisió d'un lloc de treball de cap del Servei de Patrimoni, del grup A, subgrup A1, nivell 26 de complement de destinació, adscrit a la Secretaria General de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.


  • Tipus: Convocatòries places fixes
  • Número expedient: 900427/18
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14

Enllaços relacionats