L'AMB subvenciona millores als polígons industrials metropolitans amb un impacte econòmic de 47 milions d'euros

| Tema: Desenvolupament socioeconòmic

Gairebé la meitat de les subvencions atorgades fins a dia d'avui han anat destinades a projectes de millora de l'eficiència energètica. L'ocupació directa generada gràcies al Pla serà d'uns 1.000 llocs de treball al llarg de l'execució del programa.

El Programa de millora d'infraestructures i de competitivitat de polígons industrials i àrees d'activitat econòmica és un pla posat en marxa per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que estableix una línia de subvencions dotada amb un total de 30 milions d'euros, orientada a fomentar actuacions que promoguin la competitivitat i dinamització dels polígons i les àrees d'activitat econòmica de l'àrea metropolitana de Barcelona, i a la generació d'ocupació.

Jaume Collboni, vicepresident de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB, ha explicat que "un dels objectius del govern de l'AMB per aquest mandat és crear llocs de treball de qualitat, davant dels principals problemes del territori: atur i precarietat laboral". Afegeix que "calia impulsar ajudes al sector industrial per tal de sortir de la crisi." Per Collboni, "els polígons industrials són les autèntiques pistes d'aterratge per a les empreses que decideixen venir al territori metropolità, i per això cal que estiguin en condicions òptimes, per ser sostenibles i tècnicament competitius".

Aquest programa, posat en marxa el 2014, s'ha dividit en dues convocatòries: la primera, atorgada el 20/05/2015, va tenir una dotació de 10 milions d'euros, mentre que la segona, atorgada el 25/05/2016, compta amb una assignació de 20 milions d'euros.

Amb aquest programa l'AMB subvenciona fins a un 70% dels projectes atorgats, o fins a un màxim d'1.500.000€ mitjançant el procediment de concurrència competitiva. L'impacte econòmic del Programa sobrepassa els 30 M€ subvencionats per l'AMB i arriba fins als 47 M€ d'inversió total generada pel conjunt dels projectes, tenint en compte que al pressupost de l'administració metropolitana s'hi suma la inversió feta pels diferents beneficiaris. Cal considerar, també, que l'ocupació generada –entre feina directa, indirecta i induïda– serà d'uns 1.000 llocs de treball al llarg de l'execució del programa.

La realitat econòmica metropolitana

A l'àrea metropolitana de Barcelona hi ha 250 polígons d'activitat econòmica (PAE), amb una superfície total aproximada de 8.000 ha. N'hi ha a tots els municipis de metropolitans excepte a Badia del Vallès i a Tiana. En aquests espais s'hi ubiquen unes 28.000 activitats empresarials, que es distribueixen en els sectors següents:

• 37% Comerç
• 22% Serveis
• 20% Indústria
• 9% Construcció
• 8% Logística
• 4% resta

Les principals actuacions que necessiten els PAE, i que el Programa està ajudant a dur a terme, consisteixen en millorar els espais de producció amb instal•lacions i serveis adequats que potenciïn aspectes com la sostenibilitat ambiental i la productivitat.

En aquest sentit, els projectes subvencionats es poden classificar en quatre tipus:

• Actuacions que milloren l'eficiència energètica.
• Millora i renovació de la urbanització i  de les infraestructures de serveis.
Rehabilitació d'edificis i naus industrials.
Reordenació i millora de la mobilitat i l'accessibilitat, tant exterior com interior, dels polígons.

Més de 100 subvencions atorgades

Fins avui, l'AMB ha avaluat 165 sol•licituds presentades entre les dues convocatòries, de les quals se n'han subvencionat 109. D'aquest total de subvencions atorgades, aproximadament la meitat (49%) han estat sol•licitades per empreses privades en col•laboració amb els Ajuntaments; un 40% correspon als consistoris, i l'11% restant, a associacions d'empreses.

El primer tipus d'actuació, en termes de volum econòmic de les inversions aprovades, és l'eficiència energètica, amb 23,8 M€ d'inversió total generada. Les actuacions d'urbanització i infraestructures de serveis segueixen amb 12,6 M€. En tercer lloc se situen les actuacions de millora de mobilitat i accessibilitat, amb 6,3 M€. I, finalment, les actuacions vinculades a rehabilitació de l'edificació amb 4,3M €.

Diferents realitats, diferents objectius

El mapa productiu de l'àrea metropolitana es pot dividir en cinc grans zones, cadascuna d'elles amb les seves particularitats i, per tant, necessitats específiques:

• Delta del Llobregat
El Delta del Llobregat ha concentrat un nombre important de les propostes presentades per empreses i associacions empresarials. Els projectes han anat dirigits, en un 75% dels casos, a la millora de l'eficiència energètica, amb actuacions sobre les xarxes de fred i calor i sobre les infraestructures per a l'ús del vehicle elèctric, entre altres.
La inversió generada serà de 16,06 M€.

• Corredor del Llobregat
Al Corredor del Llobregat, el 80% de les actuacions atorgades s'ha centrat en projectes d'urbanització i millora dels polígons que, amb els anys, havien quedat obsolets, amb accions com la remodelació i asfaltat de carrers, rehabilitació d'edificis o creació de noves infraestructures.
La inversió generada serà de 10,15 M€.

• Àmbit del Besòs
A l'àmbit del Besòs, el 80% de les actuacions atorgades es concentra entorn de la renovació i millora de polígons obsolets, i un 20% posa l'accent en la millora de l'accessibilitat, amb l'obertura de nous carrers i la construcció de rotondes.
La inversió generada serà de 9,41 M€.

• Eix B-30
En aquesta zona els projectes es concentren en un 40% en la millora de la mobilitat sostenible per accedir i circular per les zones d'activitat econòmica, amb la creació de nous carrils bici,  i en la construcció d'aparcaments que faciliten deixar el cotxe i moure's per l'interior amb mitjans de transport més sostenibles. Aproximadament un altre 40% dels projectes tenen com a objectiu la millora de l'eficiència energètica.
La inversió generada serà de 5,56 M€.

• Eix C-32
La major part de les intervencions consisteixen en la renovació i millora dels polígons obsolets i de les infraestructures de serveis dels polígons (79% de les actuacions) i la resta, en mesures d'eficiència energètica (21% dels projectes).
La inversió generada serà de 5,90 M€.

Obres a bon port

Una mirada enrere, cap a la primera convocatòria del projecte, demostra l'efectivitat d'aquest pla de suport i els importants índexs d'èxit que ha obtingut. Així, de tots els projectes que han rebut subvenció en la primera convocatòria, un 32,65% ja estan finalitzats, mentre que un 14,29% estan en fase d'obres. Si a aquests projectes hi sumem els 18 que ja s'estan redactant i els 6 que es troben en fase d'adjudicació, el resultat és que gairebé el 96% dels projectes subvencionats es desenvoluparan amb èxit, una taxa que prova el gran procés de dinamització que ha experimentat el teixit econòmic metropolità.