El projecte Life Methamorphosis, iniciativa pionera a tot l'estat, permet obtenir combustible a partir dels residus orgànics

Tornar

El projecte investiga sobre tecnologies per generar biometà, un gas d'origen renovable que, en comparació amb els combustibles fòssils, suposa una emissió menor de CO2 a l'atmosfera. El projecte compta amb dos prototips: UMBRELLA, instal·lat a l'Ecoparc de Montcada i Reixac, de titularitat de l'AMB i gestionat per FCC Medio Ambiente, i METHAGRO, gestionat per Naturgy i situat a la planta agroalimentària Porgaporcs a Vila-sana (Lleida). El combustible obtingut s'ha provat amb èxit en diversos cotxes de gas natural comprimit (GNC) de la marca SEAT, així com en camions de recollida de residus aportats per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat i FCC Medio Ambiente. El biometà també és apte per injectar a la xarxa de gas natural seguint els estàndards europeus


La sostenibilitat i la preocupació pel medi ambient són prioritats fonamentals per a les administracions públiques, la indústria i la ciutadania. La lluita contra el canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica demanen iniciatives que ajudin a mitigar els efectes d'aquests problemes globals, que afecten greument la salut de la població.

Per altra banda, el tractament dels residus orgànics planteja un repte: aquesta fracció té un gran potencial d'aprofitament quan se separa correctament en origen, però si es diposita de manera errònia al contenidor de rebuig, el potencial es perd. La matèria orgànica mal classificada en origen suposa un problema ambiental, i el seu tractament s'encareix molt.

Un exemple d'iniciativa que se serveix de l'economia circular per fer front a aquests reptes és LIFE Methamorphosis, un projecte cofinançat per la Comissió Europea dins del programa LIFE, que  promou tecnologies innovadores en matèria de medi ambient i canvi climàtic. El projecte és coordinat per Aqualia, i els socis que participen en el consorci són l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l'Institut Català d'Energia (ICAEN), FCC Medio Ambiente, Naturgy i SEAT.

LIFE Methamorphosis explora tecnologies per recuperar els residus orgànics generats tant en entorns urbans com rurals, i convertir-los en un nou recurs, el biometà, un tipus de gas natural renovable que es pot usar com a combustible en vehicles o bé injectar-se en la xarxa de gas. Aquesta última opció suposa poder utilitzar-lo en qualsevol dels usos tradicionals de gas natural (industrial, residencial, terciari, vehicular, etc.). El creixement de l'ús de biometà suposaria un important estalvi en emissions a l'atmosfera de 9.500 tones de CO2 cada any.

L'objectiu principal del projecte és la lluita contra el canvi climàtic. El biometà és neutral en emissions de diòxid de carboni, i garanteix un nivell d'emissions contaminants (òxids de nitrogen, partícules) inferior als combustibles convencionals. A més, la seva producció redueix la dependència energètica exterior, ja que és una energia generada localment.

Obtenir combustible dels residus

Els processos de descomposició de la matèria orgànica generen grans quantitats de biogàs, que, amb un 65 % de metà (CH4), és una bona base per ser utilitzat com a combustible, sempre després de ser tractat per augmentar aquest percentatge fins a arribar a uns nivells de metà superiors al 95 %. En aquest moment, ja convertit en biometà, és apte per ser utilitzat en vehicles i injectat a la xarxa de gas d'acord amb els estàndards europeus.

Aquesta tecnologia fa possible la circulació de vehicles amb un combustible molt més net que els hidrocarburs fòssils, ja que cada vehicle alimentat amb biometà és neutral pel que fa a emissions de CO2 en tot el cicle d'obtenció i ús del combustible (well to wheel). A més, el procés també permet que les instal·lacions de tractament de residus tinguin una alta eficiència i uns nivells més baixos de contaminació, gràcies a la reducció del 70 % de la demanda energètica requerida en el procés i a la reducció del 80 % de les emissions de CO2 respecte als últims sistemes implementats.

LIFE Methamorphosis ha posat en marxa dos prototips, UMBRELLA i METHAGRO, que funcionen sota aquest principi.
UMBRELLA està instal·lat a l'Ecoparc de Montcada i Reixac (Ecoparc 2), una de les plantes de tractament de residus de titularitat de l'AMB, gestionada per FCC Medio Ambiente. Aquesta instal·lació rep, cada any, unes 100.000 tones de residus orgànics recollits selectivament a la metròpolis. A més, també gestiona 168.000 tones anuals de fracció resta, que conté prop d'un 40 % de matèria orgànica mal classificada.

Els residus orgànics, després de ser separats a la planta, s'introdueixen en un digestor on generen biogàs, que posteriorment és refinat i convertit en biometà. Gràcies a aquest projecte, s'estan aprofitant 7.350 tones de residus orgànics del territori metropolità per generar combustible cada any.

El prototip, en el tram final, disposa d'un sortidor de biometà, on poden omplir el dipòsit els dos tipus de vehicles de tecnologia GNC dedicats a aquesta prova pilot:
  • Vehicle lleuger: models SEAT León TGI i SEAT Arona TGI (actualment l'únic SUV del món amb tecnologia GNC), que actualment fan proves de funcionament amb biometà, consistents en l'acumulació de 120.000 km de rodatge.
  • Vehicle pesat: camió de recollida de residus municipals, aportat per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat i FCC Medio Ambiente. Aquest camió se sotmetrà a una prova d'una setmana, en què durà a terme les seves tasques al municipi funcionant exclusivament amb biometà.

L'altre prototip del projecte LIFE Methamorphosis, METHAGRO, està situat a la planta agroalimentària Porgaporcs, propietat d'Ecobiogas, a Vila-sana, a 35 km de Lleida. En aquest cas, la matèria primera a partir de la qual s'obté el biogàs són els purins. L'objectiu d'aquest prototip, gestionat per Naturgy, és aprofitar aquestes instal·lacions, reduir-ne l'impacte ambiental, eliminar el risc de contaminació d'aqüífers i utilitzar el residu en forma de purins per convertir-lo en recurs. El biogàs generat de forma natural pels purins té una concentració de metà del 67 %, mentre que el 33 % restant és CO2.

Després de ser refinat i convertir-se en biometà pel procés de millora, el combustible ja és apte tant per omplir el dipòsit de vehicles amb motor de consum de gas, com per ser injectat directament a la xarxa de gas natural. A diferència del gas natural convencional, però, el biometà és una font d'energia renovable.

Ús potencial del biogàs a Espanya

Actualment hi ha 300 plantes amb capacitat de produir biogàs a Espanya, amb un potencial de generació d'energia de 26.684 GWh l'any. Si a totes s'hi implantés la tecnologia adequada per processar-lo i convertir-lo en biometà, la generació d'aquestes instal·lacions cobriria la demanda energètica del 40 % de les llars de l'Estat. A Catalunya, el potencial accessible de biogàs es pot avaluar en 4.287 GWh anuals.

Projectes com LIFE Methamorphosis tenen l'objectiu d'arribar al nivell de molts països europeus, en els quals l'aprofitament dels residus per a la generació d'energia és una realitat des de fa anys. A Alemanya, per exemple, s'aprofita el biometà procedent de 195 plantes generadores de biogàs (xifres de l'any 2017), i així es contribueix de manera substancial al canvi cap a una font d'energia més sostenible.

Galeria d'imatges