El Consell Metropolità extraordinari d'avui aprova mesures referents a la lluita contra la propagació de la COVID-19, l'atorgament de beques menjador, el transport públic i el suport a les persones refugiades

Tornar

| Tema: AMB - Institucional

Es dona compte de l'aturada de totes les obres promogudes per l'AMB i l'IMPSOL en l'espai públic metropolità, per minimitzar el risc de contagi als treballadors i a la ciutadania.
Llum verda a la despesa en beques menjador als alumnes de les escoles públiques del Barcelonès, competència assumida arran de la dissolució del Consell Comarcal del Barcelonès.
Aixecada la suspensió del concurs d'adjudicació del servei Aerobús, per tal de poder adjudicar a un nou operador les línies que connecten Barcelona i l'aeroport.
Aprovada l'adjudicació del nou contracte de fabricació, subministrament i manteniment de marquesines i panells informatius a les parades de bus metropolità.
Aprovada una moció de suport als refugiats a causa dels conflictes a la Mediterrània, en què l'AMB es compromet a aportar recursos per a projectes de cooperació

Avui, 3 d'abril, s'ha celebrat una sessió extraordinària del Consell Metropolità de manera telemàtica, atesa la situació d'excepcionalitat a causa de la COVID-19, i seguint les indicacions de confinament.

Durant la sessió telemàtica, en la qual han participat 75 dels 90 consellers metropolitans, tots els grups han reconegut l'esforç de la institució metropolitana i els seus serveis, que durant l'estat d'alarma estan treballant a disposició de la ciutadania per superar l'emergència, com ha recalcat la presidenta, Ada Colau, en el torn final d'intervencions.

El Ple d'avui, que ha transcorregut sense problemes tècnics, suposa la primera experiència de reunió executiva d'un organisme públic de la mida de l'AMB de forma virtual, després que el darrer decret llei de l'Estat hagi donat validesa legal a aquest tipus de sessions. La seva celebració ha permès donar sortida als assumptes més urgents per garantir el bon funcionament de l'AMB.

Obres paralitzades

El Consell Metropolità ha donat compte de la resolució presa, el passat 25 de març, d'aturar totes les obres promogudes per l'AMB a l'espai públic, per tal de contribuir a minimitzar el risc de propagació de la COVID-19 entre els treballadors i la població. Aquesta mesura també afecta totes les promocions d'habitatge amb protecció oficial promogudes per l'IMPSOL.

L'aturada s'ha dut a terme en coordinació amb els ajuntaments dels municipis afectats. Alhora, s'ha garantit que la suspensió d'aquests treballs no suposarà cap risc addicional i s'han adoptat totes les mesures de seguretat corresponents.

Beques menjador per als alumnes de la comarca del Barcelonès

El Consell Metropolità ha ratificat la resolució de la Presidència per la qual s'aprova adjudicar 16.556 ajuts individuals de menjador per a alumnes de centres educatius públics de la comarca del Barcelonès (excepte a la ciutat de Barcelona). L'AMB ha assumit aquest servei arran de la dissolució del Consell Comarcal del Barcelonès, que abans en tenia la competència, seguint el consens general que les beques menjador han d'estar garantides als alumnes que ja n'eren beneficiaris.

Per això, tot i que la competència ha passat a la Generalitat de Catalunya, l'AMB, per tal de facilitar el traspàs, ha acceptat de manera transitòria la gestió del servei durant dos cursos escolars (2019-2020 i 2020-2021). Aquests ajuts prenen especial importància en el context d'alarma actual, provocat per la COVID-19, en què, tot i les dificultats, en tot moment s'ha garantit la prestació d'aquest servei imprescindible.

La previsió de fons per a aquestes beques menjador és de 9.472.347,72 euros per a tot el curs 2019-2020.

Es reprèn el concurs d'adjudicació del servei Aerobús

El Consell Metropolità ha aprovat aixecar la suspensió del concurs d'adjudicació de l'Aerobús, el servei d'autobús que connecta el centre de Barcelona amb l'aeroport del Prat.

En el temps en què el concurs ha estat aturat, l'empresa que fins ara estava més ben classificada (UTE Transportes urbanos y servicios generales, SLA (TUGSAL) - Transportes Ciutat Comtal, SA (TCC) - Serveis Generals de Mobilitat i Transport, SL) ha retirat la seva oferta.

Així, a banda d'aixecar la suspensió del concurs i tirar endavant els tràmits, el Consell Metropolità ha aprovat requerir al segon millor classificat (UTE Alcalabus, SL - Castromil, SA - Empresa Monforte, SAU) la presentació de la documentació necessària i la garantia definitiva, per tal d'adjudicar definitivament el servei en les properes setmanes.

Adjudicat el contracte de fabricació de marquesines per al bus metropolità

Durant el Ple celebrat avui també s'ha aprovat adjudicar el contracte de fabricació, subministrament i manteniment de les marquesines i panells d'informació que se situen a les parades d'autobús en diversos municipis del territori metropolità.

L'empresa més ben classificada ha estat Clear Channel España, SL. Així, el Consell Metropolità ha aprovat requerir a aquesta empresa la presentació de la documentació necessària i la garantia definitiva, per tal d'adjudicar definitivament el servei.

Moció de suport a les persones refugiades a la Mediterrània

Durant el Ple celebrat avui, els grups metropolitans Partit dels Socialistes de Catalunya, En Comú-Guanyem, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya i Compromís i Acord per Torrelles han presentat una moció de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània. Aquest problema s'ha agreujat a causa de la ràpida i extensa propagació de la COVID-19.

L'AMB ha instat diversos organismes estatals i europeus a prendre mesures, entre les quals hi ha les següents:
  • Aturar les deportacions i buscar solucions de manera solidària i compartida entre els diferents estats de la Unió Europea.
  • Que la Unió Europea mobilitzi recursos del pressupost per donar suport als refugiats.
Així mateix, l'AMB s'ha compromès a posar en marxa mesures pròpies per pal·liar els efectes d'aquesta emergència humanitària, entre les quals:
  • Aportar 150.000 € destinats a projectes de cooperació internacional a Lesbos, per donar suport a les persones refugiades.
  • Estudiar la possibilitat d'ampliar les ajudes en el marc de la disponibilitat pressupostària actual.
  • Difondre la moció aprovada avui entre els socis de l'AMB a les xarxes internacionals de Medcités, European Metropolitan Authorities (EMA) i Metropolis.