Comunicat urgent: desactivació de l'avís preventiu de contaminació per partícules (PM10)

Tornar

| Tema: Contaminació

Avui dijous, 4 de juliol de 2019, l'AMB ha desactivat el seu protocol d'actuació en cas d'avís preventiu per contaminació atmosfèrica per partícules, que es va activar el 25 de juny a causa de la intrusió de pols africana i condicions meteorològiques adverses.


L'esmentat 25 de juny l'AMB va procedir a activar la fase d'avís preventiu del seu protocol d'actuació per als episodis ambientals d'elevada contaminació atmosfèrica, que es posa en marxa quan més d'una estació de la XVPCA a l'àrea metropolitana supera el valor de 50 μg/m³ diaris de PM en més d'una estació i la previsió a 24 hores no indica una millora en els nivells.

El dia 1 de juliol  es va activar la fase d'Episodi de Contaminació perquè la mitjana diària dels nivells de PM durant més de 3 dies havia estat superior al valor de 50 μg/m³ diaris de PM en més d'una estació. L'Episodi de Contaminació va ser desactivat un dia després, el 2 de juliol, tornant a l'estat d'Avís Preventiu.

A partir d'avui, queda desactivat el protocol i tots els avisos per alts nivells de contaminació.

En aquest sentit, l'AMB ha notificat la situació i les diferents fases, oferint consells i recomanacions a la ciutadania. En l'àmbit del medi ambient, l'AMB va aturar les seves obres públiques d'enderrocs i les susceptibles a generar pols, així com també va activar els plans d'accions de les seves pròpies instal·lacions. També va recomanar als ajuntaments i empreses que ho fessin en seves les obres públiques i les activitats industrials. En l'àmbit de mobilitat, es va recomanar reduir els desplaçaments amb vehicle privat, fer ús de vehicles amb baixes emissions, utilitzar el transport públic i, per a les distàncies més curtes, fer trajectes a peu i bicicleta.

En paral·lel es va iniciar el protocol de sensibilització  i educació ambiental incorporat en els activitats educatives de l'AMB.

Aquest nou episodi de contaminació torna a posar de manifest la necessitat de seguir avançant en les diferents mesures estructurals en que està treballant l'AMB per tal de millorar la qualitat de l'aire i la qualitat de vida dels habitants de la metròpolis. Dins del seu àmbit competencial, l'Àrea Metropolitana de Barcelona està adoptant unes polítiques públiques decidides per fer front a la problemàtica de la contaminació de l'aire.

En matèria de medi ambient, de la bateria d'accions que s'estan desenvolupant, es destaquen:
  • Reducció i control de les emissions de les obres, a través d'una ordenança marc metropolitana i del control de les pròpies obres de l'AMB i de les recomanacions a les obres municipals
  • Reducció i control de les emissions de les indústries que tinguin focus emissors a l'atmosfera, a través dels diferents plans d'acció individuals i de les mesures definides per a la indústria al Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire PAMQA 2020
  • Difusió de totes aquestes mesures per reduir les emissions a través d'activitats de sensibilització: a través de les activitats del programa "Compartim un futur" que l'AMB realitza a centres educatius, equipaments municipals i centres col·laboradors, entre d'altres espais.
En matèria de mobilitat, de la bateria d'accions que s'estan desenvolupant, es destaquen:
  • Zones de Baixes Emissions àmbit Rondes de Barcelona (efectiva de forma permanemt a partir de l'1 gener 2020) i altres zones de baixes emissions d'àmbit local
  • Targeta Verda Metropolitana: transport públic gratuït durant 3 anys pels ciutadans de l'àrea metropolitana que canviïn definitivament el cotxe privat pel transport públic.
  • Renovació de la flota d'autobusos prescindint dels vehicles dièsel:  450 nous busos fins 2019
  • Ambientalització de la flota de taxis: no s'autoritzen nous taxis dièsel des de l'inici del 2019.
  • Construcció de carrils bici i aparcaments segurs al territori metropolità: Pla Bicivia
  • Impuls al vehicle elèctric: 10 punts de recàrrega ràpida i subvencions.