A partir d'avui, el 20 % de la flota de taxis de l'AMB atendrà diàriament la demanda del servei

Tornar

| Tema: Taxi

La mesura estarà vigent durant l'estat d'alarma. Únicament s'acceptarà un passatger per taxi, amb excepcions molt concretes. El seient situat al costat del conductor ha de restar lliure en tot moment. Un cop al dia el vehicle s'ha de netejar i desinfectar.

Taxi solitari


Davant la situació d'alarma en què es troba immers el país des del passat 14 de març (Reial decret 463/2020) per fer front a l'emergència sanitària provocada pel coronavirus (SARS-CoV-2), l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) ha acordat la reducció de l'oferta de taxis de conformitat amb la Resolució SLT/768/2020, de 24 de març, de la Generalitat de Catalunya que habilita els ens locals competents per determinar, si escau, les reduccions en l'oferta de serveis de transport en el taxi, tot tenint en compte els desplaçaments que els ciutadans estan facultats a fer per  tal d'accedir als seus llocs de treball i als serveis bàsics en cas necessari.

La nova normativa, que entrarà en vigor a partir d'avui, 25 de març, estableix que diàriament podrà sortir a treballar el 20 % de la flota de taxis, d'acord amb el número de finalització de la llicència (vegeu l'annex 1). La mesura es perllongarà durant el període determinat pel RD 463/2020 i fins que no s'indiqui el contrari. En cas d'una pròrroga de l'estat d'alarma, es mantindrà el mateix criteri les setmanes que es puguin determinar.

Aquesta regulació anul·la les recomanacions dictades per l'IMET el passat 15 de març, en les quals proposava un altre sistema de torns. Les mesures excepcionals adoptades per l'Estat i la forta baixada de la demanda de transport públic i de taxi (-95 % en serveis de taxi al carrer i -85 % en serveis a empreses) han determinat l'aprovació d'aquest nou sistema per ajustar-se a la demanda actual.

Altres mesures complementàries

L'IMET ha adoptat també altres mesures d'immediata aplicació relatives a la capacitat, la neteja i la desinfecció del vehicle. Encara que la capacitat dels vehicles taxi pot ser de fins a nou places, durant el període de vigència de l'estat d'alarma només s'acceptarà un passatger per taxi, llevat que s'acompanyin persones amb discapacitat, menors, persones grans o altres per una altra causa justificada. El seient situat al costat del conductor ha de restar lliure en tot moment.

Un cop al dia, els taxistes han de netejar i desinfectar les superfícies i objectes de contacte freqüent, com manetes de portes, interior i exterior, braços, cinturons, ancoratges, datàfons, impressores i taxímetres. Es recomana fer aquesta neteja després de cada servei.

Els conductors del taxis han de complir, per altra banda, totes les recomanacions de prevenció i d'higiene marcades per les autoritats sanitàries com són rentar-se les mans, fer servir gel hidroalcohòlic o un altre producte anàleg després de cada servei, entre d'altres. També se'ls recomana obrir les finestres per ventilar i renovar l'aire i evitar utilitzar els sistemes de climatització.

Finalment, s'aconsella també evitar al màxim el pagament en efectiu i prioritzar sempre el pagament telemàtic, és a dir amb targeta bancària  o, si escau, l'equivalent en sistemes de pagament mòbil. Durant la vigència d'aquesta resolució, els conductors resten exempts de l'obligació de lliurar un comprovant de pagament imprès, llevat que el passatger el demani i l'accepti de expressament.

ANNEX 1
DISTRIBUCIÓ DE L'OFERTA DE TAXIS SEGONS EL NÚMERO FINAL DE LA LLICÈNCIA
DILLUNS: poden treballar les llicències acabades en 3-4
DIMARTS: poden treballar les llicències acabades en 5-6
DIMECRES: poden treballar les llicències acabades en 7-8
DIJOUS: poden treballar les llicències acabades en 9-0
DIVENDRES: poden sortir a treballar les llicències acabades en 1-2

DISSABTE 28 de març: poden treballar les llicències acabades en 3-5
DIUMENGE 29 de març: poden treballar les llicències acabades en 4-6
DISSABTE 4 d'abril: poden treballar les llicències acabades en 7-9
DIUMENGE 5 d'abril: poden treballar les llicències acabades en 8-0

En cas de pròrroga de l'estat d'alarma es mantindrà aquest mateix criteri de dilluns a divendres i, respecte dels caps de setmana, el següent:

DISSABTE 11 d'abril: poden treballar les llicències acabades en 2-4
DIUMENGE 12 d'abril: poden treballar les llicències acabades en 1-3
DISSABTE 18 d'abril: poden treballar les llicències acabades en 5-7
DIUMENGE 19 d'abril: poden treballar les llicències acabades en 6-8
DISSABTE 25 d'abril: poden treballar les llicències acabades en 0-2
DIUMENGE 26 d'abril: poden treballar les llicències acabades en 9-1