Desactivació de l'episodi de contaminació atmosfèrica per partícules (PM10)

Tornar

| Tema: Contaminació

Avui dilluns, 4 de març de 2018, l'AMB ha desactivat el seu protocol d'actuació en cas d'episodis d'alta contaminació atmosfèrica per partícules, que es va activar a causa de la situació anticiclònica, la intrusió de pols sahariana i l'increment de la mobilitat associada al MWC2019, i que remet ateses les dades enregistrades per la XVPCA i les previsions dels models de dispersió de contaminants que disposa el Departament de Territori i Sostenibilitat i la situació meteorològica prevista.


El passat dia 26 de febrer, l'AMB va procedir a activar la fase d'avís preventiu del seu protocol d'actuació per als episodis ambientals d'elevada contaminació atmosfèrica. Fins el dia 28, es va mantenir la fase d'avís preventiu, que es posa en marxa quan més d'una estació de la XVPCA a l'àrea metropolitana supera el valor de 50 μg/m³ diaris de PM en més d'una estació i la previsió a 24 hores no indica una millora en aquests nivells.

A partir del dia 28, es va activar la fase d'episodi de contaminació perquè la mitjana diària dels nivells de PM durant més de 3 dies va ser superior al valor de 50 μg/m³ diaris de PM en més d'una estació, i la previsió a 24 hores no indicava una millora en aquests nivells. Es preveia que la intrusió de pols africana persistiria i les condicions de dispersió no indicaven una millora significativa.

En aquest sentit, l'AMB ha notificat la situació i les diferents fases, tot oferint consells i recomanacions a la ciutadania. En l'àmbit del medi ambient, l'AMB va aturar les seves obres públiques d'enderrocs i les susceptibles de generar pols, i així mateix va activar els plans d'accions de les seves pròpies instal·lacions. També va recomanar als ajuntaments i empreses que ho fessin en seves les obres públiques i les activitats industrials. En l'àmbit de la mobilitat, es va recomanar reduir els desplaçaments amb vehicle privat, fer ús de vehicles amb baixes emissions, utilitzar el transport públic i, per a les distàncies més curtes, fer trajectes a peu i amb bicicleta.

Aquest nou episodi de contaminació torna a posar de manifest la necessitat de continuar avançant en les diferents mesures estructurals en que està treballant l'AMB per tal de millorar la qualitat de l'aire i la qualitat de vida dels habitants de la metròpolis. Dins del seu àmbit competencial, l'Àrea Metropolitana de Barcelona està adoptant unes polítiques públiques decidides per fer front als problemes de la contaminació de l'aire.

En matèria de medi ambient, de la bateria d'accions que s'estan desenvolupant, en destaquen les següents:
  • Reducció i control de les emissions de les obres, a través d'una ordenança marc metropolitana
  • Reducció i control de les emissions de les indústries que tinguin focus emissors a l'atmosfera, a través dels diferents plans d'acció individuals i de les mesures definides per a la indústria al Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire PAMQA 2020
  • Control de la crema de rostolls i de jardineria
  • Difusió de totes aquestes mesures per reduir les emissions a través d'activitats de sensibilització: a través de les activitats del programa Compartim un Futur que l'AMB duu a terme en centres educatius, equipaments municipals i centres col·laboradors, entre altres espais.

En matèria de mobilitat, de la bateria d'accions que s'estan desenvolupant, es destaquen:
  • Zones de baixes emissions de l'àmbit Rondes de Barcelona i altres zones de baixes emissions d'àmbit local
  • Targeta verda metropolitana: transport públic gratuït durant 3 anys per als ciutadans de l'àrea metropolitana que canviïn definitivament el cotxe privat pel transport públic.
  • Renovació de la flota d'autobusos prescindint dels vehicles dièsel: 450 nous busos fins el 2019
  • Ambientalització de la flota de taxis: no s'autoritzaran nous taxis dièsel a partir de 2019.
  • Construcció de carrils bici i aparcaments segurs al territori metropolità: Pla Bicivia
  • Impuls al vehicle elèctric: 10 punts de recàrrega ràpida i subvencions