Catàleg de paisatge: La Regió Metropolitana de Barcelona

Tornar
portada llibre
 • Tema: Espais públics urbans
 • Públic: General
 • Tipus: Divulgatiu
 • Edició: Llibre
 • Suports: Paper
Sinopsi

Cinquè catàleg de paisatge de Catalunya aprovat definitivament i publicat d'acord amb el Conveni europeu del paisatge, dedicat a la Regió Metropolitana de Barcelona. S'organitza en set blocs, precedits d'un preàmbul. Identifica 25 unitats de paisatge, per a cadascuna de les quals es descriuen els elements naturals i humans que constitueixen el paisatge, l'evolució històrica, l'organització actual, l'expressió artística, la dinàmica, els valors paisatgístics, les principals rutes i punts d'observació i gaudi del paisatge, una descripció de la possible evolució de la unitat, l'avaluació d'amenaces i oportunitats, i els objectius de qualitat paisatgística.

 • Autor:
 • Editorial: Departament de Territori i Sostenibilitat : Observatori del Paisatge : Diputació de Barcelona
 • Data de publicació: 2017
 • Idiomes disponibles: Català
 • DL: B 28731-2017
 • ISBN: 9788439396277