Taller d'especialització per professionals de l'estratègia metropolitana

Tornar

| Tema: AMB - Institucional

Curs virtual desenvolupat per l'AMB i la xarxa de ciutats del CIDEU

(Atenció: període d'inscripcions obert fins a l'11 de març)

L'AMB i la xarxa de ciutats del Centre Iberoamericà de Desenvolupament Estratègic Urbà (CIDEU), realitzaran del 30 de març al 31 de maig, el taller virtual "Àreas Metropolitanes" a l'aula virtual de la Universitat Corporativa de CIDEU.

Es tracta d'un dels quatre tallers d'especialització que conformen l'actual oferta formativa del CIDEU.

Els altres tres tallers virtuals són: "Gestión del Desarrollo Glocal", "Gestión de Ciudades Autosuficientes" i "Comunicación para Estrategas Urbanos".

"Àreas Metropolitanes" pretén elaborar estratègies i analitzar projectes plantejats en ciutats conurbades des de diferents punts de vista: ordenació del territori, desenvolupament econòmic, connectivitat i sistema vial, defensa del mitjà natural, prestació de serveis d'aigua, energia, clavegueram, culturals i recollida i tractament de residus.


La metodologia d'aquests tallers virtuals del CIDEU es basa en l'aprenentatge per observació de models, i així procedir a l'anàlisi i a la síntesi de les solucions d'aplicació en cada cas concret. En aquest sentit, s'analitzaran situacions reals de les àrees metropolitanes de l'entorn directe dels participants i, s'analitzen en concret, les situacions en l'àmbit de l'AMB. L'objectiu del taller és compartir visions i experiències sobre el fet metropolità, posant en valor el municipalisme i la gestió pública de proximitat com a una manera d'abordar de forma més propera, eficaç i transparent  les demandes de la ciutadania.

Amb aquesta acció, l'AMB col·labora directament en la formació especialitzada i de qualitat de professionals vinculats a la planificació estratègica urbana, ampliant els seus coneixements en àrees específiques d'interès estratègic i fomentant l'intercanvi d'experiències entre els participants.

Més informació i inscripcions:
Universitat Corporativa de CIDEU

Per a participants provinents de països d'Amèrica Central hi ha prevista un bossa de beques, podeu consultar més informació a formacion@cideu.org ó mondelo@amb.cat

Enllaços relacionats