Resultats del projecte MEANING

Tornar

| Tema: Relacions internacionals

L'AMB ha treballat amb diferents metròpolis europees sobre polítiques comunes

Imatge de la notícia


El projecte MEANING (Metropolitan Europeans in Active Network, Inducing Novelties in Governance), finançat pel programa europeu Europe for Citizens, ha donat suport a l'enfortiment de la identitat europea i la ciutadania a través de la construcció de xarxes temàtiques d'àrees metropolitanes europees i l'intercanvi d'experiències durant els anys 2016-2018.

Aquest projecte ha estat liderat per l'àrea metropolitana de Milà i han participat l'AMB i les metròpolis de Porto, Gdansk, Zagreb, Riga, Bari i l'ALDA. Durant el projecte s'han intercanviat bones pràctiques en els àmbits de la governança metropolitana, la mobilitat, sostenibilitat, la promoció del territori i la marca, entre d'altres. També, s'ha tractat sobre el marc financer plurianual de la UE pel període 2021-2027 i sobre el futur de la política de cohesió i la seva dimensió metropolitana.

Programes o projectes relacionats

 • MEANING

  Zona d'actuació:
  Europa
  Tema:
  Estat:
  Iniciat