Projecte RES URBIS

Tornar

| Tema: Relacions internacionals, Residus

Generació de bioplàstics a partir de la fracció orgànica municipal

Imatge de la notícia


La Direcció de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus de l'AMB assistirà al Congrés Nacional de Medi Ambient (CONAMA) que tindrà lloc a Madrid del 26 al 29 de novembre.

Un dels projectes que hi presentarà és el RES URBIS (RESources from URban Bio-waste), que vol desenvolupar un sector tecnològic innovador per al tractament integrat de diversos residus orgànics municipals per tal d'obtenir bioplàstics. Per donar-hi visibilitat s'ha fet un article tècnic que serà publicat a la web del congrés conjuntament amb comunicacions escrites d'altres projectes, investigacions i iniciatives desenvolupades a Espanya, Americà Llatina i al Carib en matèria mediambiental.

RES URBIS, de la fracció orgànica municipal a bioplàstics

El projecte RES URBIS, finançat per la Comissió Europea dins el Programa Horitzó 2020, té com a objectiu desenvolupar una tecnologia que permeti transformar la gran quantitat de matèria orgànica que generen les ciutats en productes útils d'alt valor de mercat i amb impactes positius sobre el medi ambient, l'economia i l'ocupació verda.

Aquest propòsit s'aconsegueix mitjançant la recopilació i l'anàlisi de dades sobre la producció de residus orgànics urbans, les seves característiques i els sistemes de gestió actuals en quatre grups territorials seleccionats: l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Lisboa, la Província de Trento, i Gal·les del Sud. El projecte preveu la realització de diverses plantes pilot per a la producció òptima de bioplàstic que serà utilitzat per a embalatge, bosses de plàstic biodegradable i altres béns de consum com aparells electrònics. Una altra possible aplicació d'aquest biproducte serà la remediació ambiental del subsòl.

En el projecte RES URBIS, liderat per la Universitat La Sapienza de Roma, hi participen 21 col·laboradors (un d'ells l'AMB) i vuit estats membres. Es va iniciar el gener de 2017 i es preveu que acabi a principis del 2020, amb un pressupost global aproximat de 3 M€.