Avaluació final de projectes executats al Marroc

Tornar

| Tema: Relacions internacionals

Els resultats recullen opcions de futur com a país de zona prioritària

Ja es disposa de l'informe 'Avaluació de projectes executats i identificació de potencialitats de la cooperació de l'AMB al Marroc'.

Aquest informe s'ha realitat sobre la base del treball preparatori metodològic i les missions sobre el terreny realitzades per tècnics experts durant el mes de març del 2015.

L'estudi respon a una sèrie de necessitats i motivacions de la cooperació metropolitana centrades a avaluar l'execució de projectes en una mateixa àrea geogràfica.

L'objectiu és identificar el grau d'assoliment dels resultats i la pertinença i coherència conjunta de les intervencions.

Els projectes avaluats han estat els següents:
  1. Disseny d'una estratègia de turisme sostenible i dinamitzadora de l'economia de la província del Figuig com a estratègia desenvolupament local, gestionat per l'ONGD Món3.
  2. Promoció dels drets humans de les dones, suport al seu procés d'empoderament socioeconòmic i enfortiment de les capacitats de les associacions a les zones urbanes i rurals de Tetuan, M'diq i Xauen, gestionat per l'ONGD Entrepobles.
  3. Enfortiment de les capacitats humanes i institucionals en la gestió sostenible dels residus urbans al Marroc, gestionat per la Fundació CIREM.
  4. Donació de dos autobusos de TMB a l'Associació Hanan de Tetuan, sol·licitats a través de l'Ajuntament de Montcada i Reixac.
Aquest treball s'emmarca en el desplegament del Pla director de cooperació de l'AMB 2013-2016. Cal destacar que l'estudi, amb el conjunt de dades d'utilitat pràctica aportades, s'incorpora com a font de coneixement i guia referencial per a la futura gestió de la cooperació metropolitana al Marroc.

Aquesta iniciativa tindrà continuïtat, en la mateixa línia de treball, amb la realització de nous estudis a Àfrica Occidental i Amèrica Central/Carib, les altres zones geogràfiques prioritàries per a la cooperació metropolitana.

Per a més informació: Consultes a l'AMB

Enllaços relacionats